+91 85084 48770 | 93853 86250 | 63801 18670

அனைவருக்கும் வணக்கம்.. நம் கடலூர் மாவட்டம் வடலூர் அன்னை தெரசா சிறப்பு உண்டு உறைவிட பள்ளிக்கு income tax அலுவலகத்தின் மூலமாக NGO DURBAN , 12AA , 80G , FCRA Certificate பெற்றுவிட்டோம்.. வரி விலக்கு அளிக்கப்படும்.. நன்றி

Welcome

About Trust

This center was started by the ANNAI THERESA DISABILITY EDUCATION & SOCIAL WELFARE TRUST and duly registered in September 2016 under the Trust Act of Government of India. The Trust has been also [ANNAI THERESA DISABILITY EDUCATION & SOCIAL WELFARE TRUST] registered by the National Trust under the section 12 of National Trust Act 1999.

Registered by National Trust

It has received the approval of the Rehabilitation Council of India. It has also been accorded recognition the State Commissioner for Disabled, Government of Tamil nadu for carrying out its welfare activities of rehabilitation for the disabled. Registered by the National Trust under the section 12 of National Trust Act 1999.

Challenged by Our Trust

On the occasion of Deepavali, Pongal, Children’s day and Independence Day we provided new dress materials and sweets to students and poor families.

Latest Events

Challenged by Our Trust

3850 Physically challenged persons and 200 physically challenged Students are there as members in our ANNAI THERESA DISABILITY EDUCATION & SOCIAL WELFARE TRUST.

Disabled child’s & old aged

Disabled child’s in our home

Our boarding

Our Play Ground

Old EB OFFICE Road, Govindhasamy nagar, Vadalur - 607303

+91 85084 48770
+91 93853 86250
+91 63801 18670